top of page

Żuromińska Orkiestra Dęta

Sukces Orkiestry Dętej

Orkiestra Dęta Żuromińskiego Centrum Kultury brała udział w VII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Puławach. Prezentowała się w kilku miejscowościach, zaś jej występy zdobyły uznanie tak duże, że została już zaproszona do udziału w przyszłym roku. Festiwal gości orkiestry z całej Polski oraz Ukrainy. Gromadzi prawdziwe tłumy widzów i zawsze jest okazją do ponadwymiarowego spotkania. Nasza orkiestra, pomimo że młoda została dostrzeżona na tle innych zespołów i nagrodzona pięknym pucharem upamiętniającym festiwal. Udział w festiwalu stał się możliwy dzięki dofinansowaniu Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

bottom of page