top of page

Kontakt

Tel.: 23-657-27-99

e-mail: zetceka@op.pl

Żuromińskie Centrum Kultury

Plac Józefa Piłsudskiego 27

09-300 Żuromin

NIP: 569-10-52-231

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: inspektor@kiodo.pl

bottom of page