top of page

Sekcje działające w Żuromińskim Centrum Kultury

Taniec

Szkoła Tańca "ArtDance"

Sekcja Wokalna

Ognisko Muzyczne

  - Lekcje w klasie pianina i akordeonu

  - Lekcje w klasie gitary

Orkiestra Dęta

Niepubliczna Szkoła Muzyczna

Muzyka

aktualnie brak

Zespoły muzyczne

Grupa młodsza

Grupa średnia

Grupa najstarsza

Plastyka
Koła zainteresowań

Sekcja teatralna

Sekcja brydża sportowego

Trening zdrowotny

bottom of page