Sekcje działające w Żuromińskim Centrum Kultury

Taniec

Szkoła Tańca "ArtDance"

Sekcja Wokalna

Ognisko Muzyczne

  - Lekcje w klasie pianina i akordeonu

  - Lekcje w klasie gitary

Orkiestra Dęta

Niepubliczna Szkoła Muzyczna

Muzyka

aktualnie brak

Zespoły muzyczne

Grupa młodsza

Grupa średnia

Grupa najstarsza

Plastyka
Koła zainteresowań

Sekcja teatralna

Sekcja brydża sportowego

Trening zdrowotny