top of page

Zajęcia Teatralne

W Żuromińskim Centrum Kultury odbywają się  zajęcia teatralne prowadzone przez instruktor Marzenę Wieczorek. W zajęciach w każdy wtorek  uczestniczy 11 osób. Głównym celem zajęć jest:

- pobudzenie i rozwijanie zainteresowań teatrem;
- umożliwienie prezentacji własnych dokonań;
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
Młodzież na zajęciach zapoznaje się z podstawowymi pojęciami związanymi z teatrem, doskonali technikę czytania i recytacji, pracuje nad poprawną dykcją, poprawnym oddychaniem i emisją głosu, mimiką, gestykulacją. Udział w zajęciach teatralnych pomaga młodzieży rozwinąć indywidualne zdolności i zainteresowania. 
Młodzież chętnie uczęszcza na zajęcia, które są okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Aktualnie grupa jest w trakcie przygotowań własnej adaptacji bajki„ Czerwony Kapturek”, tym razem w wykonaniu satyrycznym

bottom of page