top of page

REGULAMIN PROJEKTU ARTYSTYCZNEGO

„WIOSENKA”

CELE PROJEKTU
Podtrzymywanie tradycji związanych z obrzędami wiosennymi.
Wyzwolenie w uczestnikach poczucia zabawy i osobistego tworzenia. 
Oddziaływanie na rozwój nieskrępowanej wyobraźni uczestników.
Promocja młodych talentów scenicznych i plastycznych.
Pobudzenie twórczej wrażliwości.
Wymiana doświadczeń.


WARUNKI UCZESTNICTWA / KATEGORIE

ARTYSTYCZNE I  WIEKOWE

  • MAŁA MISS WIOSNY - dzieci w wieku  5 – 9 lat (przedszkole i klasy I-III szkoły podstawowej) uczestnik prezentuje się w stroju/przebraniu odpowiadającemu tej porze roku.

  • PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH – zespoły dziecięce w wieku 5 – 12 lat (szkoła podstawowa) uczestnicy przygotowują program sceniczny  (piosenka, kabaret, taniec, scenka o tematyce wiosennej) o czasie nie dłuższym  niż 15 minut i przygotowaniu scenografii 5 minut, maksymalna ilość uczestników to 15 osób.

  • KONKURS PLASTYCZNY - dzieci i młodzież szkolna  od 5 do 18 lat uczestnicy mają za zadanie przygotować prace plastyczne w  oparciu o „wycinanka ludowa”, poznać tajniki tej sztuki, jej charakterystyczne cechy i wykonać pracę „wycinankę” przyklejoną trwale na arkuszu brystolu o formacie 30x40 cm. Temat pracy „Wiosenne ptaki w wycinance”.

OCENA I NAGRODY

  • Jury powołane przez organizatora oceniać będzie: dobór stroju i repertuaru adekwatny do wieku dzieci, interpretację treści utworów, czytelność przekazu, ogólny wyraz artystyczny (forma sceniczna); charakterystykę, kompozycję, staranność wykonania, pomysłowość (forma plastyczna) w każdej z kategorii artystycznych jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

      
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    Warunkiem udziału w projekcie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionych  kart zgłoszenia na formy sceniczne oraz prac plastycznych do 20 marca 2023 r. (poniedziałek) na adres: Żuromińskie Centrum Kultury, pl. Piłsudskiego 27, 09-300 Żuromin.
Przesłuchania sceniczne odbędą się w dniu 24.03.2023 r. (piątek) od godz. 11:00 w sali kina ”Ton”.


UWAGA!

Przystępując do projektu uczestnicy/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego eksponowania i publikowania materiałów pozyskanych w trakcie realizacji projektu.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Beata Sobieraj, tel. 607118 990.

Karta zgłoszenia

bottom of page