KONKURS RECYTATORSKI

 

„W 100 rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

 

Organizatorem konkursu jest:

 

Żuromińskie Centrum Kultury

pl. Piłsudskiego 27.

09-300 Żuromin

 

koordynator:  Marzena Wieczorek.

 

 

Cele konkursu:

 • popularyzowanie literatury polskiej

 • rozwijanie zdolności recytatorskich

 • zainteresowanie młodzieży literaturą i sztuką,

 • zachęcanie do występów na scenie,

 • wspieranie działań twórczych młodzieży w różnych formach aktywności.

 

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 11-18 (szkoła podstawowa i średnia) z terenu powiatu żuromińskiego

 • Instytucja/szkoła zgłasza na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia uczestników konkursu

 • konkurs będzie miał formę prezentacji recytacji dowolnego fragmentu  poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 • zgłoszenia do konkursu należy kierować do Żuromińskiego Centrum Kultury do dn. 05.11.2021 r.

 • konkurs odbędzie się w Żuromińskim Centrum Kultury 15.11.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00.
  Po zaprezentowaniu przez uczestników przygotowanej poezji, komisja dokona oceny, po której zostanie ogłoszony werdykt.

 

Kryteria oceny

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • interpretacji przygotowanego tekstu,

 • kultury słowa, w tym dykcji i emisji

 • ogólny wyraz artystyczny przedstawiony przez wykonawcę

 

Nagrody dla laureatów konkursu

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa.